NIK: -
NIP: -
Pangkat: Penata Muda Tingkat I
Golongan: III.b
T.T.L: Palembang, 14 Juli 1984
Jabatan: Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
TMT Jabatan: Teknik Sipil
Pendidikan: -
Jurusan: -
Keterangan: S1
Alamat : Lorong Sikam Darat

-
-
-