Rahma Piroza, SE.
NIK:
NIP:
Pangkat: Penata Tk.I
Golongan: III.d
T.T.L: Kurungan Jiwa, 13 Juni 1985
Jabatan: Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan
TMT Jabatan:
Pendidikan:
Jurusan: 24 Juni 2019
Keterangan: S1
Alamat :