Novita Febriyanti, ST., MT.
NIK:
NIP:
Pangkat: Pembina
Golongan: IV.a
T.T.L: Palembang, 16 Februari 1975
Jabatan: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
TMT Jabatan:
Pendidikan:
Jurusan: 5 April 2019
Keterangan: S2
Alamat :