Drs. Supawi, MT.
NIK:
NIP:
Pangkat: Pembina Tk.I
Golongan: IV.b
T.T.L: Sukabumi, 13 Januari 1968
Jabatan: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TMT Jabatan:
Pendidikan:
Jurusan: 20 Maret 2017
Keterangan: S2
Alamat :