Ahmad Jhoni, SP., MM.
NIK:
NIP:
Pangkat: Pembina
Golongan: IV.a
T.T.L: Palembang, 6 Juni 1976
Jabatan: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TMT Jabatan:
Pendidikan:
Jurusan:
Keterangan: S2
Alamat :